30 инчийн утсан шархны шүүлтүүр сум, полипропилен, зэвэрдэггүй хулгай 1-200 микрон